t. +48 13 436 45 47
f. +48 13 436 89 28

Aktualności

Rozpoczynamy inwestycję dla KPB Krosno, Budynek mieszkalney w Rzeszowie

2014-07-01

Rozpoczynamy inwestycję dla KPB Krosno, (Inwestor SM Energetyk)
Budowa budynku mieszkalnego nr 6 przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie, a w tym wewnętrzna instalacja wod- kan, c.o., p.poż gazowa, kotłownia gazowa, wentylacja mechaniczna. Przyłącza kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacja technologiczna i zewnętrzna deszczowa.

Planowany termin zakończenia inwestycji 20.12.2014r, wartość robót 920 200,00 zł netto


Projekt, realizacja i obsługa techniczna: kreatio.pl