t. +48 13 436 45 47
f. +48 13 436 89 28

Aktualności

Odnawialne źródła energii i innowacyjne rozwiązania przy realizacji budynku dla Centrum Wspólnotowego Stowarszyszenia "EMAUS-Rzeszów" w Przedmieściu Czudeckim

2013-11-13

Kompleksowe zastosowanie OZE (Odnawialne Źródła Energii) w Centrum wspólnotowym Stowarzyszenia EMAUS – Rzeszów w Przedmieściu Czudeckim w tym: wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykonanie instalacji c.o., ogrzewania podłogowego i c.w.u. na bazie gruntowych pomp ciepła sprzężonych z układem kolektorów słonecznych, wykonanie oświetlenia zewnętrznego parkingów i alejek za pomocą hybrydowych lamp autonomicznych, modyfikacja systemu wentylacji wraz z zastosowaniem central wentylacyjnych z rekuperacją, Wykonanie systemu zdalnego monitoringu, sterowania i zarządzania komponentami budynku, kotłownia gazowa, wewnętrzna instalacje sanitarne i elektryczna.
Planowany termin wykonania przy współpracy z projektantami od 13.11.2013- 31.12.2014r.
Łączna kwota całości zadania ponad 2 mln zł brutto


Projekt, realizacja i obsługa techniczna: kreatio.pl