t. +48 13 436 45 47
f. +48 13 436 89 28

Aktualności

Centralny system ciepłowniczy na terenie Gminy Czorsztyn w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

2013-09-24

Budowa centralnego systemu ciepłowniczego realizowanego w systemie "zaprojektuj i wybuduj" obiektów użyteczności publicznej Gminy Czorsztyn wykorzystujące odnawialne źródła energii” w tym zaprojektowanie
i budowa kotłowni na biomasę zasilającej 6 budynków użyteczności publicznej, preizolowanej sieci ciepłowniczej
i węzłów cieplnych, oraz modernizacji 3 budynków użyteczności publicznej i instalacji kolektorów słonecznych w 6 budynkach użyteczności publicznej.

Termin przewidziany na wykonanie zamówienia 24.09.2013-31.05.2015r Kwota brutto: 4 530 000,00 zł


Projekt, realizacja i obsługa techniczna: kreatio.pl