t. +48 13 436 45 47
f. +48 13 436 89 28

Aktualności

Wykonujemy prace termomodernizacyjne dla SP ZOZ Sanok

2013-09-12

Prowadzimy Termomodernizację Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013” Oś priorytetowa II. Infrastruktura techniczna 2.2.Infrastruktura energetyczna – wymiana zaworów termostatycznych i głowic wraz z regulacją instalacji c.o. Planowany termin zakończenia prac połowa czerwca 2014r


Projekt, realizacja i obsługa techniczna: kreatio.pl