t. +48 13 436 45 47
f. +48 13 436 89 28

Aktualności

Kotłownia na biomasę wraz z instalacją kolektorów słonecznych dla Domu Zakonnego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Pawlikowicach

2014-10-07

Wykonanie kompleksowej przebudowy systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. na centralną kotłownię biomasową z równoczesną likwidacją kotłowni węglowych oraz montażem kolektorów słonecznych w zespole budynków Klasztornych wraz z Kościołem Domu Zakonnego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Pawlikowicach” Przewidywany termin zakończenia robót do II połowa grudnia 2014r. Kwota brutto 1 353 000,00 zl

więcej

Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych

2014-10-06

Zaczynamy modernizację instalacji c.o. wraz z kotłownią w budynku Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych, który jest jednocześnie Inwestorem. Przewidywane zakończenie 28.11.2014r, Kwota za realizację przedmiotu umowy 216 634,37 zł brutto

więcej

Kotłownia na biomasę na terenie Gminy Łapsze Niżne

2014-09-15

Gmina Łapsze Niżne- Inwestorem na zadaniu „Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Frydman w ramach realizacji projektu: Rozszerzenie sieci kotłowni na biomasę w budynkach Gminy Łapsze Niżne wraz z instalacją kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych”

więcej

Sieć ciepłownicza dla Firmy Pass-Pol Sanok

2014-09-08

Wykonujemy przyłącze sieci cieplnej dla Firmy Pass-Pol w Sanoku 2x100 w technologii rur preizolowanych do hali produkcyjnej Pass-Pol.

więcej

Gmina Dzwola – Inwestycja dofinansowana ze środków UE

2014-07-30

Zaprojektowanie i montaż 367 szt zestawów kolektorów słonecznych w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Dzwola. Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na wymianie źródeł ciepła (na zasilanie biomasą) w Zespole Szkół w Dzwoli, w Zespole Szkół w Kocudzy Pierwszej, w Szkole Podstawowej w Branwi Szlacheckiej- kotłów o łącznej mocy 920 kW.
Termin zakończenia 15.09.2015r.
Koszt inwestycji brutto: 3 633 852,00 zł

więcej

Budujemy dla Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN Sanok

2014-07-10

Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej wraz z z przyłączem do budynku przy ul. Rzemieślniczej 13 w Sanoku. Zadanie do zrealizowania do 15.09.2014r

więcej

Rozpoczynamy inwestycję dla KPB Krosno, Budynek mieszkalney w Rzeszowie

2014-07-01

Rozpoczynamy inwestycję dla KPB Krosno, (Inwestor SM Energetyk)
Budowa budynku mieszkalnego nr 6 przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie, a w tym wewnętrzna instalacja wod- kan, c.o., p.poż gazowa, kotłownia gazowa, wentylacja mechaniczna. Przyłącza kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacja technologiczna i zewnętrzna deszczowa.

Planowany termin zakończenia inwestycji 20.12.2014r, wartość robót 920 200,00 zł netto

więcej

"Energia przyjazna środowisku w Gminie Mełgiew"

2014-04-17

Zaprojektowanie i montaż 700 kpl zestawów instalacji solarnych na budynkach prywatnych, 8 kpl zestawów solarnych na budynkach użyteczności publicznej, 100 kpl zestawów kotłów zgazowujących w budynkach osób prywatnych. Wykonanie dokumentacji technicznej, budowlano- wykonawczej i powykonawczej w ramach projektu: „Energia przyjazna środowisku w Gminie Mełgiew”
Kwota inwestycji 8 165 113,95 zł brutto, termin zadania do 30.05.2015r

więcej

ZS Sokołów Malopolski -wykonujemy instalację pompy ciepła

2014-02-04

Podpisaliśmy umowę na wykonanie instalacji pompy ciepła w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim.

Kwota wynagrodzenia brutto: 687 054,39 zł termin do 22.07.2014r

więcej

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu

2014-01-14


Realizujemy prace przy zadaniu: budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu na zlecenie GW Firmy Moris-Sport Warszawa – wykonanie instalacji wentylacji 23.01.2014-15.06.2014r Kwota 309 863,26 zł

więcej

Gimnazjum w Świerzowej Polskiej na zlecenie KPB Krosno

2014-01-14

Rozbudowa i przebudowa Gimnazjum w Świerzowej Polskiej o budynek sali gimnastycznej z przewiązką we współpracy z KPB w Krośnie, w zakresie: instalacje sanitarne w tym przyłącz wody, przełożenie gazociągu, przyłącz kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa, instalacja gazowa, kotłownia gazowa, instalacja wod- kan, c.o. i wentylacji.
Termin zakończenia prac 15.06.2015r.Wartość robót netto: 252 500,00 zł

więcej

Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bychawa

2014-01-10

Inwestycja na terenie Gminy Bychawa w ramach zadania "Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie gmin Bełżyce, Bychawa i Zakrzew w Powiecie Lubelskim”

Inwestor Gmina Bychawa. W ramach zadania Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb c.w.u. oraz wymiana źródła ciepła na zasilane biomasą w gminach Bychawa, Zakrzew oraz Bełżyce.

Termin realizacji zadania 09.01.2014- 15.10.2014r Kwota brutto: 6 302 856,00 zł

więcej

Nadleśnictwo Cisna - kotłowinia na biomasę wraz z instalacją kolektorów slonecznych w systemie zaprojektuj i wybuduj

2013-12-31

Kompleksowa przebudowa kotłowni olejowej na biomasę wspomaganą systemem kolektorów słonecznych w budynku Nadleśnictwa Cisna – Zakończenie prac 15.04.2014. Realizacja inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj.Kwota wynagrodzenia brutto: 1 168 500,00 zł

więcej

Galeria "Sanok" przy współpracy z Krośnieńskiem Przedsiębiorstwem Budowlanym w Krośnie

2013-12-23

Rozpoczęliśmy prace przy budowie budynku handlowo- usługowego z parkingiem i infrastrukturą w Sanoku. W ramach zadania wykonujemy instalacje sanitarne wewnętrzne w Galerii Sanok, odwodnienie liniowe, kanalizację deszczowa i przyłącz wod- kan.

więcej

Realizujemy instalacje sanitarne przy budowie Żłobka w Rzeszowie

2013-11-26

Rozpoczęcie prac przy budowie budynku Żłobka przy ul. Błogosławionej Karoliny w Rzeszowie – W naszym zakresie mamy do wykonania następujące roboty instalacja wod – kan c.o., wentylacja mechaniczna. Przewidywany termin realizacji inwestycji ok 1 roku.

więcej

Odnawialne źródła energii i innowacyjne rozwiązania przy realizacji budynku dla Centrum Wspólnotowego Stowarszyszenia "EMAUS-Rzeszów" w Przedmieściu Czudeckim

2013-11-13

Kompleksowe zastosowanie OZE (Odnawialne Źródła Energii) w Centrum wspólnotowym Stowarzyszenia EMAUS – Rzeszów w Przedmieściu Czudeckim w tym: wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykonanie instalacji c.o., ogrzewania podłogowego i c.w.u. na bazie gruntowych pomp ciepła sprzężonych z układem kolektorów słonecznych, wykonanie oświetlenia zewnętrznego parkingów i alejek za pomocą hybrydowych lamp autonomicznych, modyfikacja systemu wentylacji wraz z zastosowaniem central wentylacyjnych z rekuperacją, Wykonanie systemu zdalnego monitoringu, sterowania i zarządzania komponentami budynku, kotłownia gazowa, wewnętrzna instalacje sanitarne i elektryczna.
Planowany termin wykonania przy współpracy z projektantami od 13.11.2013- 31.12.2014r.
Łączna kwota całości zadania ponad 2 mln zł brutto

więcej

Centralny system ciepłowniczy na terenie Gminy Czorsztyn w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

2013-09-24

Budowa centralnego systemu ciepłowniczego realizowanego w systemie "zaprojektuj i wybuduj" obiektów użyteczności publicznej Gminy Czorsztyn wykorzystujące odnawialne źródła energii” w tym zaprojektowanie
i budowa kotłowni na biomasę zasilającej 6 budynków użyteczności publicznej, preizolowanej sieci ciepłowniczej
i węzłów cieplnych, oraz modernizacji 3 budynków użyteczności publicznej i instalacji kolektorów słonecznych w 6 budynkach użyteczności publicznej.

Termin przewidziany na wykonanie zamówienia 24.09.2013-31.05.2015r Kwota brutto: 4 530 000,00 zł

więcej

Środki UE dla Gminy Dukla -Inwestycja przyjazna środowisku

2013-09-16

Wykonujemy zadanie finansowane ze środków UE w ramach programu „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery” polegające na Termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 1 w Dukli” Łączna kwota wynagrodzenie 627 129,92 zł brutto. Zadanie planowo ma zostać zakończone 15.07.2013r

więcej

Wykonujemy prace termomodernizacyjne dla SP ZOZ Sanok

2013-09-12

Prowadzimy Termomodernizację Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013” Oś priorytetowa II. Infrastruktura techniczna 2.2.Infrastruktura energetyczna – wymiana zaworów termostatycznych i głowic wraz z regulacją instalacji c.o. Planowany termin zakończenia prac połowa czerwca 2014r

więcej

Budowa Hali "Splast" w Krośnie z KPB

2013-07-22

Współpracujemy z KPB Generalnym Wykonawcą przy budowie hali produkcyjnej z zapleczem socjalno – biurowym Hala Splast w Krośnie przy ul. Lotników. Inwestorem jest Firma Splast Jedlicze. Nasz zakres obejmuje instalacje sanitarne, c.o., c.w.u., instalację wodociągową, p.poż oraz kanalizację sanitarną. Wg harmonogramu termin przewidziany jest 07.2013-30.11.2013r Kwota naszych robót 175 000,00 zł netto

więcej

Podpisanie kontraktu z Gminą Sędziszów Małopolski

2013-06-24

Zadanie polegające na Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski – przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej ze zmianą źródła zasilania instalacji c.o. na gazowe wentylacja i chlodzenie w budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Realizacja zadania za kwotę 839 790,58 zł brutto przewidziana jest do dnia 28.02.2014r

więcej

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodzisko Dolne

2013-06-20

Rozpoczęliśmy realizację zadania polegającego na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Grodzisko Dolne. Planowany termin wykonania w/w inwestycji 16.07.2013- 30.05.2014r. Łączna kwota brutto całości zadania sięga prawie 2 mln złotych.

więcej

Przyłącze ciepłownicze na zlecenie MPGK w Krośnie

2013-06-20

Budowa przyłącza ciepłowniczego wraz z kanalizacją telemetryczną do budynku biurowego przy ul. Staszica w Krośnie. Koszt prac 350 550,00 zł brutto termin do 30.08.2013r

więcej

Inwestycja na zlecenie Gminy Krosno

2013-06-20

Modernizujemy infrastrukturę DPS nr 1 w Krośnie – roboty budowlane związane z wykonaniem budynku do muzykoterapii wraz z dostawą sprzętu do muzykoterapii, wykonanie instalacji gazowej i c.o, instalacji elektrycznej oraz wentylacji. Roboty za łączna kwotę brutto: 761 128,57 zł, termin do 16.09.2013r

więcej

Realizacja prac dla KPB w Krośnie na obiekcie Oczyszczalni ścieków w Wiśniowej

2013-06-03

W ramach zadania wykonanie sieci technologicznych, budynek techniczny, budynek krat i piaskownika, praca w powiązaniu z harmonogramem robót budowlanych. Przewidywany termin ukończenia inwestycji 15.06.2014r,

więcej

Umowa z Gminą Nowy Dwór Mazowiecki

2013-05-21

Do wykonania Termomodernizacja 9 budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - przebudowa kotłowni olejowej na opalaną peletem, modernizacja instalacji c.o., oraz instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej

 

więcej

Kotłownia gazowa dla Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

2013-05-15

Budowa kotłowni gazowej przy budynku przy ul. Trakt Węgierski w Dukli. Prace planujemy zakończyć końcem lipca.2013r.

więcej

Budowa budynku handlowo usługowego w Iłży

2013-05-06

Roboty związane z wykonaniem wentylacji mechanicznej, kotłowni olejowej, instalacji c.o, wod- kan z białym montażem i p.poż w obiekcie. Planowanie zakończenie robót 30.06.2013r, wartość zadania 228 780,00 zł brutto

więcej

Kotłownia na biomasę w naszym regionie- Miejsce Piastowe

2013-04-24

Kompleksowa budowa kotłowni biomasowej w systemie zaprojektuj i wybuduj z linią do brykietowania opału dla Domu Macierzystego Zgromadzenia Św Michała Archanioła w w Miejscu Piastowym- wraz z projektem. Planowany termin wykonania do końca 11.2013r

więcej

Budowa budynku handlowo usługowego - Frysztak

2013-01-28

Realizujemy kompleksowe wykonanie instalacji c.o, instalacji wodnej, kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazu i wentylacji w ramach Budowy budynku handlowo- usługowego przy ul. Rzeszowskiej we Frysztaku, na zlecenie GW firmy DarMar.Termin wykonania 3 miesiące.

więcej

Kolejna inwestycja z KPB

2012-12-06

Rozpoczęliśmy kolejną realizację z Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Budowlanym w Krośnie, które jest generalnym wykonawcą na zadaniu Budowa dwóch budynków mieszkalnych z wewnętrzną inst gazową przy ul Podchorążych w Krośnie. Zakres naszych prac obejmuje Kanalizację deszczową, przyłącz wod – kan, instalacje gazową, węzły cieplne oraz wewnętrzne instalacje sanitarne. Wartość prac 860 000zł

więcej

Osiedle Parkowe w Krośnie

2012-02-01

Pracujemy dla KPB w Krośnie w zakresie instalacji sanitarnych dla zadania Osiedle Parkowe w Krośnie. Obecnie w ramach rozpoczętego I etapu trwa budowa dwóch budynków mieszkalnych, w których łacznie znajdować sie będzie 30 mieszkań.

więcej

Szpital Krosno - sale operacyjne

2012-01-15

Rozpoczęliśmy prace związane z budową bloku sal operacyjnych dla Szpitala w Krośnie. Zakres naszych prac obejmuje: wykonanie instalacji wod-kan, c.o., instalacji wentylacji i klimatyzacji, wody lodowej oraz wody zdemineralizowanej. Generalnym wykonawcą prac jest firma ERBUD.

więcej

Rozpoczęcię prac w obiekcie Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie

2012-01-03

Rozpoczęliśmy prace w nowobudowanym obiekcie Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Zakres prac obejmuje: instalacja c.o. wraz instalacją ogrzewania podłogowego, wod-kan, kotłownia, gaz, wentylacja. Prace prowadzone są na zlecenie Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.Przewidywany termin zakońzcenia II kw 2112r.

więcej

Pracujemy dla Cell-Fast

2011-11-21

Rozpoczęliśmy prace dla firmy Cell-Fast w nowobudowanej hali produkcyjnej w Krośnie w zakresie instalacji wod-kan, c.o., wentylacji, sprężonego powietrza i p-poż.

więcej

Umowa z Gminą Czarny Dunajec

2011-11-10

Podpisaliśmy umowę z Gminą Czarny Dunajec na montaż 490 instalacji kolektorów słonecznych w ramach projektu: "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu". Termin wykonania do 31.10.2012, wartość projektu 8 187 300 zł

więcej

Uporządkowanie gospodarki cieplnej w Powiecie Tarnowskim

2011-10-31

Zakończyliśmy prace dla Powiatu Tarnowskiego w obiektach:

Zespołu Szkół Ponadgimanzjanych w Radłowie w zakresie: wymiana instalacji c.o., weżeł cieplny oparty na dwóch pompach ciepła i kotłe gazowym, wykonanie dolnego źródła ciepła, częsciowa termomodernizacja budynku

oraz Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach w zakresie: termomodernizacja busynku wraz z wymianą stolarki, wykonanie instalacji solarnej, wymiana instalacji c.o.,wody zimnej i c.w.u.

Wartość robót na zadaniach wyniosła łacznie: 1 765 000 zł

więcej

Rozpoczęliśmy prace dla KPB

2011-09-05

Rozpoczęliśmy prace dla Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego na obiekcie DPS w Foluszu, zakres prac obejmuje: sieci zewnętrze, instalacja wod-kan, c.o., wentylacja mechaniczna i klimatyzacja obiektu. Wartość zadania 745 000 zł.

więcej

Pracujemy dla dla Spółdzielni „Autosan”

2011-09-05

Rozpoczęliśmy prace dla Spółdzielni „Autosan” w Sanoku w zakresie przebudowy sieci cieplnych i wymiennikowni dla osiedla mieszkaniowego w Sanoku. Wartośc robót wynosi 800 000 zł.

więcej

Kolektory słoneczne i kotłownia kondensacyjna

2011-08-31

Oddaliśmy do użytku instalacje kolektorów słonecznych i kotłowni kondensacyjnej w obiektach ZSP w Rogach oraz ZSP w Targowiskach.

więcej

Rewitalizacja obiektów mieszkalnych w Rzepedzi

2011-08-15

Rozpoczęliśmy prace związane z rewitalizacją obiektów mieszkalnych w Rzepedzi dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku. Zakres prac obejmuje termomodernizację 3 budynków mieszkanych, wykonanie sieci cieplnych i wymiennikowni ciepła w budynkach, oraz chodników na osiedlu. Wartość zadania wynosi ok. 1 400 000 zł.

więcej

Termomodernizacja ZK w Jaśle

2011-08-12

Zakończyliśmy prace dla Zakładu Karnego w Jaśle w zakresie termomodernizacji obiektów. Zakres prac obejmował: wykonanie kotłowni gazowo – olejowej, montaż instalacji kolektorów słonecznych, docieplenie obiektów ZK w Jaśle. Wartość prac wynosiła 970 000 zł.

więcej

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Odrzykoniu

2011-08-01

Zakończyliśmy prace na zadaniu „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Odrzykoniu” wartość zadania 1 600 000 zł.

więcej

Kolektory słoneczne w Szpitalu Powiatowym w Limanowej

2011-07-26

Podpisaliśmy umowę na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla potrzeb c.w.u. w Szpitalu Powiatowym w Limanowej. Wartość zadania 2 089 000 zł.

więcej

Umowa z Gminą Wola Uhruska

2011-07-21

Podpisaliśmy umowę z Gminą Wola Uhruska ma montaż 465 instalacji kolektorów słonecznych oraz 140 instalacji kotłów opalanych biomasą dla mieszkańców gminy. Wartość zadania ok. 6 800 000 zł.

więcej
Projekt, realizacja i obsługa techniczna: kreatio.pl